Mobilmenu
Hem
Om företaget
Hemsidor
Portfölj
Uppdatera själv
Serviceavtal
WP-service
Webbhotell & domännamn
Support
Logotyper
Våra system
Kontakta oss
Introduktion
Portfölj
Uppdatera själv
Serviceavtal
WP-service
Webbhotell & domännamn
Support
Kontakta oss
Mobilmenu
 
Om företaget
Hemsidor
Logotyper
Våra system
Kontakta oss

Allmänna villkor

Webbkund

Ladda hem som PDF >

Betalning sker via faktura, hel- eller halvårsvis. Första perioden startar från och med att du har godkänt hemsidan och den är publicerad på Internet. Om materialet till hemsidan dröjer kan fakturering ske tidigare, för utfört arbete.
Därefter ansvarar du själv för förändringar. Om du behöver vår hjälp med att göra större förändringar, t.ex. nya menyval, vill vi ha ditt underlag senast tre arbetsdagar innan förändringarna ska träda i kraft. Vid totalt byte av layout, menystruktur eller liknande gäller andra tider enligt offert.
Vid eventuella "fel" på sidan där vi är ansvariga (t.ex. om ditt CMS skulle vara oåtkomlig), läggs tid till på din period. T.ex: om sidan ligger nere 24 timmar eller mer, lägger vi på 5 dagar till din period per därefter påbörjad 24-timmarsperiod.
Om vi inte mottagit betalning innan fakturans förfallodag stänger vi av hemsidan tills betalningen kommit in. Den period som sidan ligger nere, räknas som vanligt.
Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt Räntelagen. Vi tillämpar påminnelseavgift, f.n. 50 kronor. Efter två påminnelser överlämnas ärendet för inkassoåtgärder. Ytterligare avgifter kan då tillkomma.

Uppsägning
Uppsägning ska ske senast tre kalendermånader innan ny periods början, därefter debiteras ni för ytterligare en period.

Vid uppsägning av avtalet stängs er hemsida ner vid periodens slut eller innan om så önskas. (Återbetalning av kvarvarande tid sker ej). Kimsoft Media AB äger därefter rätt att radera all information.

Vi registrerar domänen i ditt namn, men står som teknisk kontakt för domänen. Det innebär att du äger domänen och har ett direkt avtal med domänföretaget (för domäner under .se är det t.ex. Stiftelsen för Internetinfrastruktur, IIS, som du har avtal med), med allt vad det innebär (priser, betalningsansvar, avtalsperiod, osv.) Vid uppsägning av avtalet med Kimsoft Media AB väljer du själv om domänen ska sägas upp hos domänföretaget, eller om domänen ska flyttas över till annat webbhotell. Hör vi inget ifrån dig kopplas domänen loss från hemsidan
Hemsidans grundstomme (kod) samt CMS är utvecklad och ägs av Kimsoft Media AB, och får ej medflyttas till annat webbhotell.

Domänhantering
Eftersom du har ett avtal direkt med domänföretaget vad gäller domänen, innebär det att deras avtalsvillkor gäller för domänen. Det innebär att de t.ex. kan stänga av din domän, av olika anledningar, vilket ligger utanför Kimsoft Media ABs kontroll. Din hemsida är då fortfarande publicerad på Internet, men är oåtkomlig via det domännamn som är kopplat till webbhotellet.

Förändring av dessa villkor
Dessa Allmänna villkor, kan förändras under avtalets gång. Du informeras om ändringar i samband med fakturautskick eller via e-post senast 30 dagar innan de börjar gälla. Om du inte accepterar de nya villkoren, har du möjlighet att frånträda avtalet utan förpliktelser. Har du inte frånträtt avtalet senast vid de nya villkorens startdatum, anses du ha accepterat de nya villkoren. De senaste villkoren finns alltid att läsa på Kimsoft Media ABs hemsida, www.kimsoft.se

Innehåll på hemsida
Du ansvarar själv för att innehållet på din hemsida följer gällande lagstiftning.

Force majeure
Kimsoft Media AB ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför Kimsoft Media ABs kontroll eller som Kimsoft Media AB inte rimligen har kunnat råda över eller förutse. Befriande omständighet skall vara lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, kärnexplosion strejk, lockout, bojkott, blockad, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantör eller annan liknande omständighet.

Tvistlösning
Om du som kund inte kommer överens med Kimsoft Media AB, ska utomstående skiljeman avgöra i ärendet, i andra hand domstol i Västra Götalands län. Svensk lagstiftning ska tillämpas.